Informationer om kalve

Formidling af kalve
Vi tilbyder formidling af tyrekalve og krydsningskalve (tyrer og kvier) fra danske mælkeproducenter til danske slagtekalveproducenter.

Egen kalvenotering
Kalvene afhentes og leveres efter aftale og afregnes efter vores egen kalvenotering. Kalvenoteringen fastsættes hver uge og offentliggøres hver mandag her på vores hjemmeside, samt i Landbrugsavisen og i Effektivt Landbrug i indeværende uge. Det er også muligt at få vores notering tilsendt pr. mail hver uge. Man kan tilmelde sig ved at benytte tilmeldingslinket under ”Kalvenotering” her på hjemmesiden.

Afhentning
Afhentning sker altid efter aftale og ønskes der en fast aftale om afhentning f.eks. hver uge, så finder vi også ud af det. Kalvene transporteres i vores egne godkendte lastbiler. Alle kalve vejes enkeltvis ved afhentning. Ved hjælp af en Tru-Test scanner aflæses kalvenes øremærker og al info om kalvene og deres vægt overføres elektronisk til den computer vi har med i lastbilen. Herfra udskriver vi en følgeseddel med dyrenummer og vægt, som vi altid afleverer ved afhentning. Af følgesedlen fremgår det også hvilket CHR. nr. kalvene leveres til.

Levering
Levering tilbydes fra uge til uge eller i faste uge-intervaller alt afhængig af hvilken indsætter strategi man følger. En del af de slagtekalveproducenter vi leverer kalve til, benytter alt ind/alt ud strategien og får leveret kalve hver 8. 12. eller 13. uge. Uanset hvilken strategi der benyttes, så forsøger vi på bedste vis, at imødekomme de ønsker og krav der stilles til levering.

Alder og vægt
Af hensyn til kalvene og deres trivsel tilstræber vi at hente dem når de er min. 14 dage gamle og vejer min. 50 kg. alder og vægt følges ad… Langt de fleste slagtekalveproduktioner tilstræber en slagtevægt på ca. 200 kg ved en alder på 10 måneder. For at dette er opnåeligt er det vigtigt, at kalvenes alder og vægt passer sammen i forhold til en dansk kalvs gennemsnits tilvækst.

Eksport
Vi tilbyder også at levere kalve til eksport. Det er primært status 2 kalve. Kalve til eksport afhentes hver torsdag og afregnes til dagspris.